aikaa alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia hoitotyössä

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Työturvallisuus ja ergonomia hoitotyössä

Hoitotyötä tehdään usein nopeasti vaihtuvissa ympäristöissä ja erilaisista terveyden ongelmista kärsivien henkilöiden kanssa. Hoitotyön ammattilaiselta edellytetään tästä syystä kykyä huomioida oma turvallisuus sekä potilaan turvallisuus. Tämän lisäksi pitäisi pystyä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiantuntevasti silmän räpäyksessä muuttuvissa tilanteissa. Työntekijöiden jaksamisen kannalta on tärkeää, että jokainen tuntee olonsa niin fyysisesti kuin henkisesti turvalliseksi riippumatta vallitsevasta työympäristöstä.

Koulutuksessa työturvallisuuden ja työergonomian ammattilaiset tarttuvat erityisesti hoitotyössä nouseviin ergonomian kysymyksiin niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta. Koulutuksen aikana sinulle esitellään toiminta ja suunnitelmamalleja, joiden avulla pystyt ennakoimaan ja toimimaan ammattimaisesti kuormittavissa tilanteissa. Eritoten vaihtelevissa ympäristöissä ja moniongelmaisten potilaiden kanssa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset sekä heidän esimiehensä hyötyvät tästä koulutuksesta.

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Hoitotyön erityispiirteet ergonomia näkökulmasta
- Asiakaskontakti ja työn intiimisyys
- Työn hektisyyden mukanaan tuomat haasteet

Fyysinen ergonomia
- Fyysiseen kuormitukseen varautuminen ja työn suunnittelu
- Potilaan toimijuus ja apuvälineet

Henkinen ergonomia
- Henkisen kuormittavuuden tunnistaminen
- Ennakointi ja toimintakyvyn huoltaminen

Haastavien tilanteiden purkaminen
- Työyhteisön tuki ja kriisityö
- Työnkierto ja potilassuhteiden vahvistaminen

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 155 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu