aikaa alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia hoitotyössä

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Työturvallisuus ja ergonomia hoitotyössä

Hoitotyötä tehdään usein nopeasti vaihtuvissa ympäristöissä ja erilaisista terveyden ongelmista kärsivien henkilöiden kanssa. Hoitotyön ammattilaiselta edellytetään tästä syystä kykyä huomioida oma turvallisuus sekä potilaan turvallisuus. Tämän lisäksi pitäisi pystyä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiantuntevasti silmän räpäyksessä muuttuvissa tilanteissa. Työntekijöiden jaksamisen kannalta on tärkeää, että jokainen tuntee olonsa niin fyysisesti kuin henkisesti turvalliseksi riippumatta vallitsevasta työympäristöstä.

Koulutuksessa työturvallisuuden ja työergonomian ammattilaiset tarttuvat erityisesti hoitotyössä nouseviin ergonomian kysymyksiin niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta. Koulutuksen aikana sinulle esitellään toiminta ja suunnitelmamalleja, joiden avulla pystyt ennakoimaan ja toimimaan ammattimaisesti kuormittavissa tilanteissa. Eritoten vaihtelevissa ympäristöissä ja moniongelmaisten potilaiden kanssa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset sekä heidän esimiehensä hyötyvät tästä koulutuksesta.

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Hoitotyön erityispiirteet ergonomia näkökulmasta
- Asiakaskontakti ja työn intiimisyys
- Työn hektisyyden mukanaan tuomat haasteet

Fyysinen ergonomia
- Fyysiseen kuormitukseen varautuminen ja työn suunnittelu
- Potilaan toimijuus ja apuvälineet

Henkinen ergonomia
- Henkisen kuormittavuuden tunnistaminen
- Ennakointi ja toimintakyvyn huoltaminen

Haastavien tilanteiden purkaminen
- Työyhteisön tuki ja kriisityö
- Työnkierto ja potilassuhteiden vahvistaminen

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 155 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu