Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018.

Uudistuva tietosuojamaailma ja tiukentuvat henkilötietojen käsittelyn velvoitteet koskevat laajasti koko kuntaa ja erilaisissa tehtävissä kunnissa toimivia. Koulutuksessa käydään läpi eri töiden ja tehtävien näkökulmista EU tietosuoja-asetusta ja henkilötietojen käsittelyä. Koulutus sopii muun muassa asiakirjahallinnon, neuvonnan, toimielimen sihteerin/valmistelijan/esittelijän, toimistosihteerin, henkilöstöasioiden ja tietohallinnon parissa työskenteleville.

Kouluttajina toimivat erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel ja erityisasiantuntija Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.


Ilmoittaudu 14.1.2018 mennessä.

HUOM! Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.


Ohjelma

11:15 Lähetys alkaa - testaa laitteittesi toimivuus

11.30 Julkisuusasiat muutoksessa ja EU:n tietosuoja-asetus
Uudistuksen aikataulu ja varautuminen muutoksiin
Suurimmat muutokset
Lainsäädäntö, joka ohjaa henkilötietojen käsittelyä
Tietosuojan peruskäsitteet ja tietojen käsittelyn periaatteet
Tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutukset

12.30 Henkilötiedot ja niiden käsittely
Henkilötietojen käsittely
Arkaluonteiset henkilötiedot ja niiden suojaaminen
Rekisteröidyn oikeudet sekä rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden velvollisuudet

Miten organisaatiossa pitää varautua EU:n tietosuoja-asetukseen toukokuuhun mennessä?

13:30 Koulutus päättyy
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Ulla Tirronen

Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.
Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön

Koulutuksessa käsitellään julkisuuslain näkökulmasta konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen velvollisuuksista sekä tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu