Käyttöehdot

Sopimusehdot

Suomen Videokoulutus Oy, www.videokoulutus.fi     

1. Yleistä
Tämä käyttäjäsopimus (sopimus) sisältää Suomen Videokoulutus Oy:n kautta järjestämän koulutuksen (palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt Videokoulutus.fi -sivustolle. Palvelun tilaaja (tilaaja) on organisaatio tai luonnollinen henkilö, joka tilaa jonkin palvelun tai jonka lukuun palvelua käytetään. Tilatessaan palvelun tilaaja hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäessään palvelua myös yksittäinen käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.                 

2. Palvelun sisältö ja tilaus
Palvelu sisältää videokoulutus.fi -sivuston käytön joko koulutuksen osallistujan tai koulutuksen järjestäjän ja kouluttajan näkökulmasta.

Koulutuksen osallistuja tilaa palvelun koulutuskohtaisesti rekisteröitymällä ensin videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi ja ilmoittautumalla haluamaansa koulutukseen.

Koulutuksen järjestäjä ja/tai kouluttaja tilaa palvelun koulutuskohtaisesti.

Suomen Videokoulutus Oy luovuttaa tilaajalle ja tilauksen piiriin kuuluville käyttäjille tämän sopimuksen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka tilaaja on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Suomen Videokoulutus pidättää oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

Tilaaja ja käyttäjä ovat velvollisia huolehtimaan videokoulutus.fi -sivuston käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut tilaajan tunnukset haltuunsa, tilaajan on välittömästi otettava yhteyttä Suomen Videokoulutuksen asiakaspalveluun tunnusten vaihtamiseksi. Suomen Videokoulutuksella on oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.

3. Hinnat
Koulutukseen osallistuja maksaa palvelun käytöstä myös koulutuskohtaisesti koulutuksen järjestäjän yksilöimän maksun (jos maksua on). Koulutukseen osallistuja voi ilmoittaa koulutukseen myös useampia osallistujia samasta organisaatiosta.                
Koulutuksen järjestäjä ja/tai kouluttajamaksaa palvelusta myös koulutuskohtaisesti Suomen Videokoulutus Oy:n yksilöimän maksun voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.

Maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä heti verkkopankitse tai tilaamalla lasku. Laskutus on mahdollista organisaatiokohtaisesti: organisaatio voi tilata itselleen laskun.

4. Tekniset laitteistovaatimukset
Palvelu on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Tilaaja tai käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Tilaajan ja käyttäjän tietoturvan ja palvelun yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä.

Koulutuksen järjestäjä ja/tai kouluttajan tulee käyttää enkooderia lähettääkseen striimiä eli videokuvaa videokoulutuksissa. Enkooderiksi suosittelemme esimerkiksi Open Broadcast Softwarea.  

5. Tilaajan ja käyttäjän vastuu
Tilaaja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä vahingosta ja kuluista, joita Suomen Videokoulutukselle tai koulutuksen järjestäjälle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa. Yksittäinen käyttäjä on vastuussa palvelun omasta käytöstään sekä mahdollisista vahingoista ja kuluista. Jos Suomen Videokoulutuksella on syytä epäillä, että tilaaja tai sen lukuun toimiva käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, on Suomen Videokoulutuksella oikeus poistaa käyttöoikeus videokoulutus.fi -sivuston koulutuksiin sekä ryhtyä muihin mahdollisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta sopimuksen vastainen toiminta saadaan keskeytettyä. Tilaajalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen.                           

6. Suomen Videokoulutuksen vastuu
Suomen Videokoulutus huolehtii siitä, että videokoulutus.fi -sivusto toimii palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Mikäli videokoulutus katkeaa kesken esityksen Suomen Videokoulutus Oy:sta johtuvasta syystä, asiakas saa maksutta videotallenteen koulutuksesta katsottavakseen.  Suomen Videokoulutus ei vastaa koulutuksen sisällöistä.

Suomen Videokoulutus ei vastaa palvelun mahdollista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoksista. Suomen Videokoulutus ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Suomen Videokoulutus maksaa tilaajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa Suomen Videokoulutuksen tilaajalta viimeisen 12 kuukauden aikana palvelusta saamiinsa maksuihin. Suomen Videokoulutus ei ole vastuussa mistään tilaajalle tai käyttäjälle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

7. Koulutuksen järjestäjän vastuu
Koulutuksen sisällöstä vastaa koulutuksen järjestäjä.                         

8. Käyttäjätiedot
Tilaajan antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Suomen Videokoulutuksen asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteirn tietoja käytetään muun muassa asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, tilastointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.                   

9. Ylivoimainen este
Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa Suomen Videokoulutuksen noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.     

10. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus astuu voimaan heti kun tilaaja on rekisteröitynyt videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Sopimus voidaan irtisanoa sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse silloin kun tilaaja niin haluaa päättymään välittömästi. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen tilaaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan ennen irtisanoutumista tilatut palvelut.

11. Sopimuksen muuttaminen
Suomen Videokoulutuksella on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Suomen Videokoulutuksella on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia ilmoittamalla siitä tilaajalle palvelun välityksellä, sähköpostitse tai kirjeitse.                   

12. Sopimuksen siirto
Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus edelleen, jos siirron saaja hyväksyy kirjallisesti tämän sopimuksen. Siirrosta ilmoitetaan kirjallisesti Suomen Videokoulutukselle ja Suomen Videokoulutus hyväksyy siirron.

Suomen Videokoulutuksella on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Sopimus siirtyy samoin liiketoimintasiirron, jakautumisen, sulautumisen tai yhtiön kyseistä osaa koskevan liiketoiminnan myynnin johdosta.

13. Riitojen ratkaiseminen
Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

14. Evästeet
Sivusto tallentaa kävijöiden tietokoneille evästeinä tunnettua tietoa, joiden avulla tunnistamme kävijät. Evästeet auttavat Suomen Videokoulutusta kehittämään sivua. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla.