vaikutusten arvioinnin ammattilainen

Saila Tykkyläinen

Saila sparraa ja kouluttaa monenlaisia organisaatioita ratkomaan yhteisiä ongelmiamme mahdollisimman vaikuttavasti. "Haluan, että vaikuttavat teot saadaan käännettyä kilpailueduksi, paremmiksi palveluiksi ja koskettavaksi viestinnäksi."